Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

Αθηναϊκός Δίας

Αθηναϊκό ανθέμιο χωρίς πλίνθο με μορφή γενειοφόρου άνδρα, πιθανώς του Διός

Το πρόσωπο

Το ανθεμιάκι

Αθηναϊκό μικρόσχημο ανθέμιο

Σύγκριση με πειραϊκό ανθέμιο κανονικού μεγέθους

Αθηναϊκό ανθέμιο με ανεστραμμένα αρχικά

Αθηναϊκό ανθέμιο με τα αρχικά Κ Κ του κεραμοπλάστη ανεστραμμένα στο κάτω δεξιό της πλίνθου. Χαρακτησιτεικό στοιχείο τα φυλλάρια που από τους κάτω κοχλίες συγκλίνουν προς το κέντρο του πεδίου

Διακρίνονται τα φυλλάρια των κάτω κοχλιών και τα ανεστραμμένα γράμματα Κ Κ 

Τα ακροκέραμα που εμφανίζονται κάτω από αυτή τη φωτογραφία έχουν ήδη διατεθεί

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Αθηναϊκό ζευγάρι

Η γωνία με αποκλίνουσες έλικες και άνθος ανάμεσά τους

Πλάγια όψη της γωνίας

Το μετωπικό

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

"Αχ Βαχ"

Καλόγρια του κεραμοπλάστη Ηλία Ψυλιακού με χρονολογία 1884 και τις λέξεις "αχ βαχ"

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Πατρινή κόρη

Ανθέμιο με πλίνθο και γυναικεία μορφή με δεμένα μαλλιά στο ξεκίνημα της στέψεως. Φέρει διάκοσμο με άνθη κολοκυθιάς

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Ο σταυρός της Χαλκίδας

Ακροκέραμο εργαστηρίου της Χαλκίδας με φυτικό διάκοσμο, από τον οποίο προβάλλει σταυρός

Μικρόσχημο τύπου ανθεμίου χωρίς πλίνθο

Μικρόσχημο ακροκέραμο με χαρακτήρες ανθεμίου, αλλά με απουσία πλίνθου. Μοιάζει με ακροκέραμα που βρέθηκαν στην αρχαία Τεγέα της Αρκαδίας. Προέρχεται από την Αττική, αλλά υπήρχε και στη βόρεια Πελοπόννησο

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Πειραϊκό ανθέμιο

Ανθέμιο του κεραμοπλάστη Γεωργίου Γαλάνη από τον Πειραιά. Στη γένεση των φύλλων της στέψεως φέρει διακοσμητικό στοιχείο σε σχήμα κωνοφόρου δένδρου. Στο πεδίο διακρίνονται ανάγλυφα τα αρχικά του κεραμοπλάστη, ενώ στην πλίνθο υπάρχει έντυπη η επιγραφή ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 1885

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Μεγαλόσχημο ανθέμιο από την Αθήνα και τον Πειραιά

Μεγάλου μεγέθους ανθέμιο με υψηλή στέψη και λεπτή πλίνθο. Απαντάται στην Αθήνα και τον Πειραιά

Πατρινή κόρη με υψηλή στέψη

Ακροκέραμο μεγάλου ύψους χωρίς πλίνθο, με γυναικεία μορφή σε χαμηλό επίπεδο, ανάμεσα στα κυμάτια. Προέρχεται από την Πάτρα, ενώ όμοιο υπήρχε και στην Πρέβεζα

Κόρη της Πάτρας

Μεγάλου μεγέθους ανθέμιο, που φέρει στο μέσον του γυναικεία μορφή με μακριά λυτή κόμη. Στο πλούσιο ανάγλυφό του διακρίνονται άνθη κολοκύθας, ενώ στην πλίνθο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα ΠΑΤΡΑΙ

Αθηναϊκή κόρη

Ανθέμιο χωρίς πλίνθο με γυναικεία μορφή, προερχόμενο από την Αθήνα. Πρόκειται για παραλλαγή ή κακότεχνο αντίγραφο ομοίου, με αισθητά μικρότερο ύψος

Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Αρχαΐζουσα αθηναϊκή γωνία

Η γωνία κατά μέτωπον

Πλάγια όψη

Τα αρχικά Ι Λ (Ιωάννης Λεβαντής) του εργαστηρίου έντυπα 

Σπάνιο εφυαλωμένο από τη Χαλκίδα

Ακροκέραμο με τέσσερεις έλικες χωρίς πλίνθο, με εφυαλωμένη επιφάνεια

Στη ράχη διακρίνονται έντυπα τα αρχικά Γ Κ του κεραμοπλάστη και η ονομασία ΧΑΛΚΙΣ

Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Μικρός ανθεμωτός ρόδακας

Η μικρότερη παραλλαγή ανθεμωτού ρόδακα. Βρισκόταν σε οικίες του Πειραιά. Έχει μικρή φθορά στο μεσαίο φύλλο