Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Αθηναϊκή κόρη

Ανθέμιο χωρίς πλίνθο με γυναικεία μορφή, προερχόμενο από την Αθήνα. Πρόκειται για παραλλαγή ή κακότεχνο αντίγραφο ομοίου, με αισθητά μικρότερο ύψος