Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Αθηναϊκό με πλατύ φύλλωμα

Αθηναϊκό ακροκέραμο με πλατιά στέψη χωρίς πλίνθο