Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

Αθηναϊκό ανθέμιο με ανεστραμμένα αρχικά

Αθηναϊκό ανθέμιο με τα αρχικά Κ Κ του κεραμοπλάστη ανεστραμμένα στο κάτω δεξιό της πλίνθου. Χαρακτησιτεικό στοιχείο τα φυλλάρια που από τους κάτω κοχλίες συγκλίνουν προς το κέντρο του πεδίου

Διακρίνονται τα φυλλάρια των κάτω κοχλιών και τα ανεστραμμένα γράμματα Κ Κ