Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Κόρη της Πάτρας

Μεγάλου μεγέθους ανθέμιο, που φέρει στο μέσον του γυναικεία μορφή με μακριά λυτή κόμη. Στο πλούσιο ανάγλυφό του διακρίνονται άνθη κολοκύθας, ενώ στην πλίνθο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα ΠΑΤΡΑΙ