Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Πειραϊκό ανθέμιο

Ανθέμιο του κεραμοπλάστη Γεωργίου Γαλάνη από τον Πειραιά. Στη γένεση των φύλλων της στέψεως φέρει διακοσμητικό στοιχείο σε σχήμα κωνοφόρου δένδρου. Στο πεδίο διακρίνονται ανάγλυφα τα αρχικά του κεραμοπλάστη, ενώ στην πλίνθο υπάρχει έντυπη η επιγραφή ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ 1885