Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Ο σταυρός της Χαλκίδας

Ακροκέραμο εργαστηρίου της Χαλκίδας με φυτικό διάκοσμο, από τον οποίο προβάλλει σταυρός