Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Μεγαλόσχημο ανθέμιο από την Αθήνα και τον Πειραιά

Μεγάλου μεγέθους ανθέμιο με υψηλή στέψη και λεπτή πλίνθο. Απαντάται στην Αθήνα και τον Πειραιά