Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

Αθηναϊκός Δίας

Αθηναϊκό ανθέμιο χωρίς πλίνθο με μορφή γενειοφόρου άνδρα, πιθανώς του Διός

Το πρόσωπο