Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Αιγιώτικο ανθέμιο

Αιγιώτικο ανθέμιο με εμπίεστες επιγραφές ΑΙΓΙΟΝ και ΑΦΟΙ ΗΛ. (Ψ)ΥΛΛΙΑΚΟΙ στην πλίνθοΣύγκριση με τυπικό αθηναϊκό ανθέμιο