Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

Πατρινή κόρη

Ανθέμιο μεγάλων διαστάσεων και γυναικεία μορφή στο κέντρο από την Πάτρα