Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Αρχαΐζουσα αθηναϊκή γωνία

Η γωνία κατά μέτωπον

Πλάγια όψη

Τα αρχικά Ι Λ (Ιωάννης Λεβαντής) του εργαστηρίου έντυπα