Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Μικρόσχημο τύπου ανθεμίου χωρίς πλίνθο

Μικρόσχημο ακροκέραμο με χαρακτήρες ανθεμίου, αλλά με απουσία πλίνθου. Μοιάζει με ακροκέραμα που βρέθηκαν στην αρχαία Τεγέα της Αρκαδίας. Προέρχεται από την Αττική, αλλά υπήρχε και στη βόρεια Πελοπόννησο