Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016

"Αχ Βαχ"

Καλόγρια του κεραμοπλάστη Ηλία Ψυλιακού με χρονολογία 1884 και τις λέξεις "αχ βαχ"