Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Πατρινή κόρη

Ανθέμιο με πλίνθο και γυναικεία μορφή με δεμένα μαλλιά στο ξεκίνημα της στέψεως. Φέρει διάκοσμο με άνθη κολοκυθιάς