Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Πατρινή κόρη με υψηλή στέψη

Ακροκέραμο μεγάλου ύψους χωρίς πλίνθο, με γυναικεία μορφή σε χαμηλό επίπεδο, ανάμεσα στα κυμάτια. Προέρχεται από την Πάτρα, ενώ όμοιο υπήρχε και στην Πρέβεζα