Σάββατο 5 Ιουλίου 2014

Αθηναϊκή κόρη χωρίς πλίνθο

Ανθέμιο αθηναϊκού εργαστηρίου χωρίς πλίνθο και με παρουσία ανθρώπινης - πιθανώς θηλυκής - μορφής. Είναι ελάχιστα τα δείγματα αθηναϊκών ακροκεράμων με θηλυκές μορφές