Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Λαϊκός πειραιώτικος Ερμής

Μικρού μεγέθους πειραϊκός Ερμής με πολύ κακό ανάγλυφο, ανάμνηση των λαϊκών εργατικών συνοικιών του λιμανιού