Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Μικρόσχημο με άνθινο διάκοσμο


Μικρόσχημο με άνθινο διάκοσμο στην κοίλη πρόσοψη