Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Αθηναϊκός γαλλικός κρίνος

Εκλεκτικιστικό μικρόσχημο ακροκέραμο με μορφή γαλλικού κρίνου. Υπήρχε σε οικίες της Αθήνας και του Πειραιά