Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Αθηναϊκό με θηλυκή μορφή

Ακροκέραμο του τύπου του Ερμή, με θηλυκή μορφή αντί του φτερωτού θεού. Προϊόν αθηναϊκού εργαστηρίου, δεν έτυχε ιδιαιτέρας διαδόσεως, οπότε θεωρείται συλλεκτικώς σπάνιο