Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Αθηναϊκό με θηλυκή μορφή

Ακροκέραμο του τύπου του Ερμή, με θηλυκή μορφή αντί του φτερωτού θεού. Προϊόν αθηναϊκού εργαστηρίου, δεν έτυχε ιδιαιτέρας διαδόσεως, οπότε θεωρείται συλλεκτικώς σπάνιο