Τρίτη 8 Ιουλίου 2014

Βολιώτικη γωνία

Η γωνία σε κατά μέτωπον λήψη

Το γράμμα Ι ανάγλυφο στο πεδίο της αριστερής πλευράς

Το γράμμα Σ ανάγλυφο στο πεδίο της δεξιάς πλευράς

Πλάγια όψη του ακροκεράμου