Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Όψιμο από τον Πειραιά

Ασυνήθιστου σχήματος ακροκέραμο, προερχόμενο από τον Πειραιά. Από τα πλέον όψιμα δείγματα ακροκεράμων