Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Αθηναϊκό εκλεκτικιστικό με θαλάσσιο διάκοσμο

Σπάνιο αθηναϊκό εκλεκτικιστικό ακροκέραμο χωρίς πλίνθο και διάκοσμο, ο οποίος πιθανότατα παριστά κοχύλι.