Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Μικρός ανθεμωτός ρόδακας

Η μικρότερη παραλλαγή ανθεμωτού ρόδακα. Βρισκόταν σε οικίες του Πειραιά. Έχει σπάσιμο στην ουρά