Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Το χαλκιδαίικο «ρολογάκι»

Μικρόσχημο ακροκέραμο με ιδιότυπο σχήμα από τη Χαλκίδα. Παρά το όνομα που του έχουν δώσει οι συλλέκτες, απεικονίζει άνθος με οκτώ πέταλα