Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Το «αιγιώτικο κουκουνάρι» και το άνθος της ακάνθου

Ιδιότυπο ανθέμιο από το Αίγιον με δομή ανθεμίου. Παριστά σχηματικά το φύλλο και το άνθος της ακάνθου.