Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

Μικρό αρχαϊκό

Μικρών σχετικά διαστάσεων αθηναϊκό ακροκέραμο με εξαιρετικό ανάγλυφο. Φέρει μικρή συμπλήρωση στο τρίτο δεξιό φύλλο