Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

Μεγάλο καρδιόσχημο από την Αθήνα και τον Πειραιά

Σπάνιο καρδιόσχημο μεγάλων διαστάσεων. Απαντάται στην Αθήνα, τον Πειραιά, αλλά και το Ναύπλιο