Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013

Ανθέμιο χωρίς πλίνθο με γεωμετρικά σχήματα

Ακροκέραμο χωρίς πλίνθο, το οποίο απαντάται στην Αθήνα και τον Πειραιά. Το χαρακτηρίζουν το ορθογώνιο και ο κύκλος στη μέση