Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013

Αθηναϊκό ανθέμιο με χαμηλό ανάγλυφο

Ιδιαίτερο ανθέμιο με σχετικά χαμηλό ανάγλυφο. Κόσμησε τόσο μεσοαστικές κατοικίες, όσο και μέγαρα όπως του Σερπιέρι στην οδό Πανεπιστημίου