Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013

Αθηναϊκό ζευγάρι

Η όψη της γωνίας με αποκλίνουσες έλικες και άνθος ανάμεσά τους

Η πλάγια όψη της γωνίας

Το μετωπικό