Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013

Αθηναϊκός λωτός

Ακροκέραμο με επίπεδη βάση και διάκοσμο αποτελούμενο από άνθος λωτού