Τετάρτη 17 Ιουλίου 2013

Ανθέμιο με συγκλίνοντα φύλλα

Ιδιαίτερο ακροκέραμο τύπου ανθεμίου χωρίς πλίνθο. Η σύγκλιση των φύλλων προς το κέντρο εμφανίζεται  και σε αρχαία ακροκέραμα