Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Πειραϊκός Ερμής

Αρκετά συνηθιοσμένος Ερμής από τον Πειραιά με κλασσικό πρόσωπο