Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Μικρόσχημο από τον Πειραιά

Μικρόσχημο πειραιώτικο με συγκλίνοντα φύλλα από κίτρινο πηλό