Τρίτη 30 Απριλίου 2013

Ανθέμιο με καλλιγραφικά αρχικά

Ανθέμιο με ανάγλυφα αρχικά γράμματα στην πλίνθο. Εμφανίζει φθορές στις απολήξεις των φύλλων