Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Αρχαϊκή γωνία Ι Λ

Γωνία τυπικού αρχαϊκού ακροκεράμου από το εργαστήριο του Ιωάννη Λεβαντή

Τα έντυπα αρχικά Ι Λ του δημιουργού