Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Αθηναϊκός ανθεμωτός ρόδακας Μ Π

Ανθεμωτός ρόδακας μεσαίου μεγέθους με έλλειμμα στο μεσαίο φύλλο

Στη βάση του ρόδακα διακρίνονται τα αρχικά γράμματα Μ Π του κεραμολάστη