Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Αθηναϊκός Ερμής Π

Τυπικός αθηναϊκός μεσαίου μεγέθους Ερμής με κλασσική όψη

Έντυπο το γράμμα Π στη ράχη του ακροκεράμου