Κυριακή 3 Μαρτίου 2013

Αθηναϊκό ανθέμιο Δ Λ

Αθηναϊκό ανθέμιο με τα αρχικά Δ Λ ατο πεδίο. Φέρει έλλειμμα στο τρίτο δεξιό φύλλο

Τα γράμματα είναι καλλιγραφικά και πιθανώς δηλώνουν το όνομα του κεραμοποιού Δημητρίου Λαρεντζάκη