Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Αθηναϊκή καλόγρια του Δημητρίου Σαρρή

Τυπική αθηναϊκή καλόγρια με τα γράμματα Δ Σ στην πλίνθο

Ο κεραμοπλάστης Δημήτριος Σαρρής ήταν συνεργάτης του Βαυαρού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ και σχεδόν πάντα υπέγραφε τις δημιουργίες του