Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Μεγάλο καρδιόσχημο από την Αθήνα και τον Πειραιά

Καρδιόσχημο ακροκέραμο μεγάλων διαστάσεων