Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013

Πειραϊκός Ερμής Δ Γ

Ερμής με κλασσικό πρόσωπο σε μέτρια κατάσταση. Φέρει ίχνη χρώματος και ασβέστη στην πρόσθια επιφάνεια

Έντυπα γράμματα Δ Γ στη ράχη