Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Αθηναϊκά ανθέμια του Τζώρτζη Μπουρίτη

Τυπικό αθηναϊκό ανθέμιο. Φέρει στην πλίνθο την επιγραφή ΤΖ. ΜΠΟUΡΙΤΗ


Ανθέμιο του ιδίου κεραμοπλάστη με την επιγραφή ΤΖ ΜΠΟUΡΙΤΗΣ