Κυριακή 6 Απριλίου 2014

Αθηναϊκό εκλεκτικιστικό με συγκλίνοντα φύλλα

Ακροκέραμο της εκλεκτικιστικής περιόδου από την Αθήνα με χαρακτηριστικά συγκλίνοντα φύλλα, που συναντώνται κα σε αρχαία ακροκέραμα.