Κυριακή 6 Απριλίου 2014

Αθηναϊκό με πλατύ φύλλωμα

Αθηναϊκό ακροκέραμο με απουσία πλίνθου και υπερτονισμένη στέψη, αποτελούμενη από λίγα, αλλά πλατιά φύλλα.