Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

Η κόρη της Χαλκίδας

Καρδιόσχημο ακροκέραμο χαλκιδικού εργαστηρίου με γυναικεία μορφή που φέρει διάδημα. Πιθανότατα απεικονίζει τη θεά Αρτέμιδα. Η ορθογώνια εγκοπή στη βάση υπονοεί έδραση σε επίπεδα κεραμίδια. Απαντάται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας, ενώ μέχρι πρότινος κοσμούσε και το υπό ανακαίνιση εργοστάσιο «Αρέθουσα». Μπορεί να ανευρεθεί και σε κτήρια της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας