Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013

Ασυνήθιστο ακροκέραμο από τον Πειραιά

Ασυνήθιστου σχήματος ακροκέραμο, προερχόμενο από τον Πειραιά. Η δημιουργία νέων, εξεζητημένων μορφών από τους κεραμοπλάστες δείχνει τη συνεχή ζήτηση ακροκεράμων επί πολλές δεκαετίες και την τάση των πελατών για χρήση ιδιαίτερων σχεδίων