Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Ανθέμιο της Πάτρας

Σπάνιο ανθέμιο από την Πάτρα. Παρά τον αδρό σχεδιασμό, είναι ένα από τα πλέον επιβλητικά ακροκέραμα της αχαϊκής κεραμοπλαστκής.